شرکت کارگزاری سهام بارز - نماد اعتماد الکترونیک
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۲۶۱،۰۰۴.۳۸
   -۴۰۱.۵۲
  • ارزش بازار
  • ۹،۵۸۲،۶۹۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۵/۲۷    ۱۱:۴۲
نمایش محتوا

 کارمزدهای مربوط به خرید سهام بورسی:

 شرح كارمزد بورس

كارمزد خريد

كارمزد کارگزاری

0.40%

 كارمزد شركت بورس

 0.032%

كارمزد سپرده گذاری

 0.012%

كارمزد سازمان بورس

 0.032%

مدیریت فناوری بورس

 0.01%

مالیات

 0.00%

 جمع

0.486% 

 

کارمزدهای مربوط به فروش سهام بورسی:

 

 

 

 

 شرح كارمزد بورس

 

 

 

كارمزد فروش

 كارمزدكارگزاري

0.40%

 

 

 

 

كارمزد شركت بورس

0.048%

 كارمزد سپرده گذاری

 0.018%

 كارمزد سازمان بورس

 0.048%

 مدیریت فناوری بورس

 0.015%

 مالیات

 0.5%

 جمع

1.029% 

 

 

 

کارمزدهای مربوط به خرید سهام فرابورسی:

 

 


کارمزد خرید بورس


کارمزدفروش بورس

جمع کارمزد خریدوفروش

0.486%

1.029%

1.515%