شرکت کارگزاری سهام بارز - اطلاعیه های کدال
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۳۰۰.۶۵
   -۱۲۸.۹۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۱۷،۵۹۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۲۹    ۱۳:۰۰
تازه ترین ها
اخبار و اطلاعیه های شرکت های بورسی
The RSS service of Security and Exchange News Agency (SENA)
"کماسه" 498 درصد سود را افزایش داد
"کنور" درباره افزایش سود خالص توضیح داد
"تبرک" 9 ماهه 22 ریال سود ساخت
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه "کخاک"
پرداخت سود سهام سال 95 "وصندوق"
نگاهی بر صورت های مالی یک ساله "ساربیل"
نگاهی بر صورت های مالی یکساله سرمایه گذاری سپه
نگاهی بر عملکرد سه ماهه "ونیرو"
تمدید فرصت مپنا برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه "ولغدر"
توضیح "قزوین" درباره افزایش پیش بینی درآمد
طرح های توسعه ای فولاد خراسان با حضور رییس جمهور افتتاح می شود
نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه "وبهشهر"
ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد
نگاهی بر صورتهای مالی 9 ماهه آبسال
افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه "فنورد"
"وبشهر" ماه گذشته هم خریدار، هم فروشنده بود
هپکو سهامداران را به مجمع فراخواند
تغییر در سود اعلامی شرکت
افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص یک مزایده
آبسال گزارش 9 ماهه منتشر کرد
انواع قرص در صدر تولیدات "دعبید" در دی ماه
"فولاد" درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود توضیح داد
شفاف سازی قند مرودشت درباره نرخ جدید شکر منتشر شد
نماد "فولاد" برای دو روز متوقف شد
نگاهی به صورت های مالی 12 ماهه لیزینگ صنعت و معدن
اختصاص 368 ریال سود به ازای هر سهم "وصنعت"
انتشار عملکرد شش ماهه گروه سرمایه گذاری سایپا
اختصاص 48 ریال سود به ازای هر سهم گروه صنعتی سپاهان طی 9 ماه
نهاد ناظر و «خودرو» تکذیب کردند
صورت های مالی 9 ماهه توسعه صنایع بهشهر
انتشار عملکرد شش ماهه سال 97 "پترول"
افزایش 110 درصدی عملکرد سه ماهه قند هکمتان
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه "لسرما"
اختصاص 382 ریال سود به ازای هر سهم "رکیش" طی 9 ماه
انتشار پرتفوی آذر ماه سرمایه گذاری شفا
انتشار عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان
نگاهی بر عملکرد سال 96 پاکسان
اختصاص 150 ریال سود به ازای هر سهم "اعتلا" طی 9 ماه
عملکرد 9 ماهه بانک سینا منتشر شد
"کپرور" مبلغ تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد
عدم تاثیرپذیری eps "قثابت" از شکر 2900 تومانی
شفاف سازی قند اصفهان درباره شکر 2900 تومانی
شفاف سازی "دلقما" درباره فعالیت دی ماه
نگاهی بر عملکرد کشت و صنعت چین چین
تحقق 343 ریال سود به ازای هر سهم معدنی و صنعتی گل گهر طی 9 ماه
اختصاص 812 ریال سود به ازای هر سهم گلتاش در سال 96
انتشار عملکرد 9 ماهه حفاری شمال
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس
افزایش 9 میلیارد ریالی ارزش بازار "سدبیر" طی یک ماه
بخار در صدر تولیدات پتروشیمی زاگرس
"کیمیا" گزارش 9 ماهه منتشر کرد
شفاف سازی "شفارس" درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود
"بترانس" گزارش تولید و فروش اعلام کرد
"پخش" 9ماهه 186 ریال سود ساخت
"سبزوا" گزارش 3 ماهه اعلام کرد
"غدیس" اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد
"قشرین" گزارش سه ماهه اعلام کرد
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه سیمان ارومیه
اتیلن در صدر تولیدات "شاراک"
عملکرد 9 ماهه نفت سپاهان
"قپیرا" آمار تولید و فروش 10 ماهه را اعلام کرد
نگاهی بر عملکرد یکساله گذشته "شیران"
دبالک گزارش تولید 10 ماهه خود را اعلام کرد
افزایش 735 میلیارد ریالی ارزش بازار "وبانک"
انتشار عملکرد یکساله گذشته "ساربیل"
اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم تاید واتر خاورمیانه
افزایش 200 درصدی عملکرد "حپترو" طی 9 ماه
نگاهی به صورت های مالی 3 ماهه "بموتو"
"دکوثر" 9 ماهه 5 ریال سود ساخت
"زاگرس" 9 ماهه 4697 ریال سود ساخت
"شبهرن" گزارش 9 ماهه را اصلاح کرد
"فلوله" گزارش تولید و فروش یک ماهه اعلام کرد
نفت گاز نهایی در صدر تولیدات "شتران"
"شبریز" گزارش تولید 10 ماهه اعلام کرد
"ومعادن" دی ماه هم خریدار و هم فروشنده بود
"دابور" حجم تولید و فروش دی ماه را اعلام کرد
"بکاب" شفاف سازی کرد
"وکار" گزارش 9 ماهه اعلام کرد
افزایش سود در عملکرد 6 ماهه «ثملی»
کسب 76 میلیارد ریال سود واگذارهای "وصنا" طی یک ماه
"شراز" گزارش تولید یک ماهه اعلام کرد
انتشار صورت های مالی 9 ماهه پتروشیمی خارک
افزایش 367 میلیارد ریالی ارزش بازار سرمایه گذاری سپه
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "وتوسم"
نگاهی بر عملکرد یک ماهه "سفارس"
پرتفوی یک ماهه "خگستر" بدون خرید و فروش بود
"شفارا" گزارش تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد
"فولاژ" عملکرد دی ماه را اعلام کرد
پژو در صدر تولیدات ایران خوردو
"دفرا" تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد
کسب 72 میلیارد ریالی سود واگذاریهای "پترول" طی یک ماه
افزایش 570 میلیارد ریالی ارزش بازار "وسپه" طی دی ماه امسال
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه "ونیرو"
"کطبس" گزارش 9 ماهه منتشر کرد
اتیلن در صدر تولیدات "جم" قرار گرفت
"ساربیل" اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه کیمیدارو
شفاف سازی "شراز" درباره عدم انتشار گزارش 9 ماهه
"سصوفی" 10 ماهه یک میلیون تولید داشت