شرکت کارگزاری سهام بارز - اطلاعیه های کدال
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۴۷.۲
   ۴۶.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۳،۸۰۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۲:۳۶
تازه ترین ها
اخبار و اطلاعیه های شرکت های بورسی
The RSS service of Security and Exchange News Agency (SENA)
انتشار پرتفوی یک ماهه "ورنا"
"وتوصا" خریدار و فروشنده بود
عملکرد یک ماهه "وبشهر"
"وآذر" خریدار و فروشنده نبود
اختصاص 378 ریال سود به ازای هر سهم "غچین"
"ونیرو" تنها خریدار بود
نگاهی بر عملکرد یک ماهه "وتوکا"
سایپا به دنبال تولید خودروی برقی
نخستین پیش بینی سود هر سهم "لبوتان"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "سخزر"
صدور مجوز افزایش سرمایه 20 درصدی "فولاژ "
تعدیل مثبت 106 درصدی "شبندر"
ارزش بازار "پارسان" به 99 هزار میلیارد رسید
"اعتلا" خریدار و فروشنده بود
نخستین پیش بینی سود هر سهم "خگستر"
تاثیر ترامپ بر اجرای قرار داد سیتروئن و سایپا بی اثر است
صدور مجوز افزایش سرمایه 228 درصدی "قشیر"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "وایران"
شفاف سازی "وتجارت" در خصوص بودجه سال مالی 96
نخستین پیش بینی سود هر سهم "جم"
پوشش 75 درصدی پیش بینی های "شتران"
توضیحات مدیرعامل بانک صادرات درباره گذشته و برنامه های آینده
عملکرد سه ماهه "ثپردیس" در سال 96
پوشش 76 درصدی پیش بینی های کی بی سی
عملکرد 9 ماهه لنت ترمز ایران
نگاهی بر نخستین پیش بینی "حتوکا"
نگاهی بر نخستین پیش بینی "وتجارت"
تعدیل مثبت 110 درصدی پیش بینی سود "حریل"
نخستین پیش بینی سود "دکوثر"
نخستین پیش بینی سود 96 "شاراک"
تعدیل مثبت 97 درصدی پیش بینی سود "سغرب"
نخستین پیش بینی سود 96 "ثاباد"
بانک صادرات به بازگشایی نزدیک شد
نخستین پیش بینی سود 96 "خراسان"
نخستین پیش بینی سود 96 "خودرو"
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه "سمازن"
پرداخت بیش از 4 هزار و 114 میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران
نخستین پیش بینی سود یک هزار و 786 ریالی "کخاک"
نخستین پیش بینی سود سال 96 "پتایر"
عملکرد 12 ماهه "دعبید"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "غنوش"
نخستین پیش بینی سود یک شرکت دارویی
95 درصد پیش بینی افزایش سود "سنیر"
پوشش 77 درصدی پیش بینی های "پخش"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "غسالم"
پوشش 78 درصدی پیش بینی های "زاگرس"
پوشش 83 درصدی پیش بینی های "غگلستا"
"وایران" عملکرد 6 ماهه منتشر کرد
"رتاپ" اولین پیش بینی سود 96 را با تعدیل مثبت اعلام کرد
قرارداد فروش ریل به راه آهن، در آستانه اجرا
یک سیمانی زیان را افزایش داد
"شپترو" زیان را به سود رساند
بانک ملت از ترکیب سهامداری فروشگاه رفاه خارج شد
اعلامیه پذیره نویسی "کگل"
سود هر سهم "سقاین" 3 هزار و 586 ریال پیش بینی شد
اعلامیه پذیره نویسی "شنفت"
سود خالص "دفرا" 388 میلیارد و 129 مییلیون ریال اعلام شد
"شبریز" از پیش بینی هایش جا ماند
اختصاص 431 ریال سود به ازای هر سهم "دپارس"
صورت های مالی یکساله "پکویر"
صورت های مالی 6 ماهه آلومراد
پوشش 32 درصدی پیش بینی های پالایش نفت اصفهان
پوشش 77 درصدی پیش بینی های "فولای"
قند لرستان فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
فارس عقبتر از برآوردهایش
پروژه های نیروگاهی غدیر در دوران پسابرجام
پوشش 5 درصد "EPS" شاهد طی 6 ماه
صورت های مالی یک ساله "شپلی"
عملکرد 12 ماهه "ساربیل"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "اوان"
اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام "ونوین"
کسب 447 میلیارد ریال سود انباشته "سهرمز"
پیش بینی های 9 ماهه "پسهند"
پوشش 63 درصدی پیش بینی های "کگل"
تحقق 91 درصدی پیش بینی های "غپاذر"
دو صورت مالی از "نمرینو"
نگاهی بر پیش بینی های " تپمپی"
پوشش 1100 درصدی پیش بینی "سصوفی"
پوشش 70 درصدی پیش بینی های "خشرق"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "فجر"
شفاف سازی تقسیم سود "ورنا"
پیش بینی های "وساپا" در مقایسه با سال قبل افزایشی اعلام شد
پیش بینی سود 2000 ریالی "آپ"
عملکرد 6 ماهه "خکاوه"
شرکت های بیمه برای خرید سهام بانک ها منع قانونی ندارند
نخستین پیش بینی سود هر سهم "شسینا"
تحقق 103 درصدی پیش بینی های آلومراد
میهمان های خارجی صنعت خودرو در راهند
پوشش 94 درصدی پیش بینی های "حریل"
علت توقف تولید "کرماشا" اعلام شد
آگهی دعوت به مجمع در خصوص افزایش سرمایه 340 درصدی "دشیمی"
صورت های مالی 12 ماهه "شپاکسا"
"زاگرس" و سود 2 هزار و 848 ریالی
نگاهی بر پیش بینی های 9 ماهه "خاور"
صورت های مالی 9 ماهه "چکارن"
نگاهی بر پیش بینی های "تایرا"
عملکرد 9 ماهه "شپلی"
صدور مجوز افزایش سرمایه 67 درصدی "ثپردیس"
دلایل توقف تولید در پتروشیمی پردیس
تحقق 215 ریال سود هر سهم "وتوصا"