شرکت کارگزاری سهام بارز - اطلاعیه های کدال
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۳۸۲.۲
   ۱۰۱.۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۴،۰۴۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۹    ۱۲:۳۹
تازه ترین ها
اخبار و اطلاعیه های شرکت های بورسی
The RSS service of Security and Exchange News Agency (SENA)
دو صورت مالی از یک شرکت دارویی
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه "غفارس"
عملکرد 9 ماهه "ولبهمن"
نگاهی بر پیش بینی های "مبین"
تعدیل 26 درصدی حریل
دو صورت مالی از "خگستر"
"فاسمین" و پوشش 77 درصدی پیش بینی ها
اختصاص سود 2 هزار ریالی "دزهراوی"
پوشش 78 درصدی "فملی" در سه ماهه سوم
"فارس" از پیش بینی هایش جا ماند
"فاما" و پوشش 79 درصدی پیش بینی ها
"تمحرکه" همگام با پیش بینی هایش پیش رفت
عملکرد 9 ماهه پتروشیمی فسا
نگاهی بر پیش بینی های "فپنتا"
تحقق سود یک هزار و 256 ریالی "نوری"
تحقق سود 306 ریالی "فخوز"
عملکرد شش ماهه ایران ترانسفو
تحقق 544 ریال سود به ازای هر سهم "ثپردیس"
نگاهی بر پیش بینی های "چکارن"
تحقق سود یک هزار و 256 ریالی "شخارک"
کسب یک هزار میلیارد ریال سود انباشته "ولصنم"
خیز "ثاخت" برای کسب جایگاه نخست در صنعت ساختمان
پوشش 70 درصدی پیش بینی های "حتوکا"
صدور مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی "شتران"
شفاف سازی "غاذر" در خصوص روند قیمتی سهم در روزهای اخیر
شفاف سازی پیش بینی سود "ساربیل"
عملکرد 9 ماهه "کرماشا"
نگاهی بر پیش بینی های 9 ماهه "لبوتان"
پیش بینی های 9 ماهه "وبشهر"
تحقق 73 درصدی پیش بینی های "مداران"
تحقق 681 درصدی پیش بینی های "قشکر"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "غمارگ"
تحقق سود یک هزار و 449 ریالی "شاملا"
انصراف سازمان خصوصی سازی از لغو واگذاری مخابرات
عملکرد 9 ماهه "خاهن" منتشر شد
"وتوصا" همگام با پیش بینی هایش عمل کرد
صورت های مالی 9 ماهه "لبوتان"
صورت های مالی 6 ماهه "وتجارت"
اختصاص 481 ریال سود به ازای هر سهم "شاراک"
صورت های مالی 9 ماهه "دتولید"
نگاهی بر پیش بینی های "وتجارت"
سازمان بورس با افزایش سرمایه 322 درصدی "ذوب" موافقت کرد
پوشش 81 درصدی پیش بینی های "کچاد"
واگذاری بخشی از سهام ایران خودرو در "خگستر"
نگاهی بر پیش بینی های "ثنوسا"
صورت های مالی 9 ماهه "خراسان"
توضیحات "خمحور" در خصوص پیش بینی فروش سال 95 و اصلاح بودجه
نگاهی بر پیش بینی های "شبریز"
اختصاص 192 ریال سود به ازای هر سهم "انرژی"
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه "وبشهر"
نگاهی بر عملکرد 6 ماهه "شبریز"
اختصاص 349 ریال سود به ازای هر سهم "خنصیر"
توضیحات "ذوب" در خصوص افزایش نرخ ذغال سنگ و اصلاح بودجه
معارفه شرکت صنایع تجهیزات نفت برگزار شد
"دالبر" و پوشش 81 درصدی پیش بینی هایش
سیمان کارون همگام با پیش بینی هایش پیش رفت
"خمحور" از پیش بینی هایش جا ماند
پیش بینی های "خبهمن" طی 6 ماه
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه "وپخش"
اختصاص 218 ریال سود به ازای هر سهم "پردیس"
پوشش 65 درصدی پیش بینی های "فخوز"
پیشنهاد افزایش سرمایه 30 درصدی "سشمال"
آگهی مزایده فروش سهام شرکت پارس بازرگان
پیش بینی های 6 ماهه "وتوکا"
نگاهی بر پیش بینی سود سیمان سپاهان
"خزامیا" از پیش بینی هایش جا ماند
پوشش 77 درصدی پیش بینی های "فجر"
نخستین پیش بینی سود هر سهم "بهپاک" در سال 96
پوشش 79 درصدی پیش بینی های "فخاس"
پیشنهاد افزایش سرمایه 25 درصدی "وساپا"
نخستین پیش بینی 175 ریال سود هر سهم "سشمال" در سال 96
معرفی اشخاص حقوقی هیات مدیره "سایپا"
تعدیل 19 درصدی بزرگترین شرکت بورسی
توضیحات "خپارس" درخصوص واریز وجوه حق تقدم خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه
صورت های مالی یکساله "ثاخت"
اختصاص یک هزار ریال سود به ازای هر سهم "ثپردیس"
عملکرد 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس
تحویل 20 هزار محصول ایران خودرو با مدل96
کولاک بهمن در نیمه نخست سال مالی جاری
نگاهی بر عملکرد یکساله "ونیرو"
صورت های مالی یکساله "چکاپا" منتشر شد
تحقق 87 ریالی سود به ازای هر سهم "فولاد"
عملکرد 6 ماهه ایران خودرو دیزل
شفاف سازی پیش بینی سود هر سهم "شبندر"
نخستین پیش بینی 118 ریال سود هر سهم "ولغدر" در سال 96
مفروضات پیش بینی سود 95 "شراز"
پوشش 48 درصدی پیش بینی های "غاذر"
صورت های مالی یک ساله "پردیس"
صورت های مالی 6ماهه "فولاد"
پوشش 59 درصدی پیش بینی های "شبندر"
پوشش 80 درصدی پیش بینی های "دفرا"
شفاف سازی پیش بینی سود هر سهم"خکاوه"
افزایش 6 میلیارد ریالی ارزش بازار "وگستر"
صورت های مالی سال 95 "وساخت"
"شراز" به پیش بینی هایش رسید
تحقق 15 درصدی پیش بینی های "ومعادن"
صورت های مالی 3 ماهه سیمان دشتستان
شفاف سازی "خساپا" در خصوص اطلاعات پیش بینی سود هر سهم
پوشش 63 درصدی پیش بینی های "بهپاک"
پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی "ولصنم"