شرکت کارگزاری سهام بارز - گزارشات هفتگی
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۲۶۱،۰۴۹.۴۹
   -۳۵۶.۳
  • ارزش بازار
  • ۹،۵۸۳،۸۴۶ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۵/۲۷    ۱۱:۵۴
تازه ترین ها
گزارشات هفتگی سازمان بورس از بررسی بازارها

#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 24 شهریور 95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 17 شهریور95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 10شهریور95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 8 خرداد 95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 22اردیبهشت95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 8 اردیبهشت95


#گزارش بررسی بازارها(بورس،نفت،فلزات اساسی،ارز)-شرکت بورس تهران-منتهی به 1 اردیبهشت95


گزارشات هفتگی

#تحولات هفتگی بازار سرمایه - هفته 19 ام منتهی به 8 مردادماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 18 ام منتهی به1 مردادماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 17 ام منتهی به25تیرماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 16 ام منتهی به 18تیرماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 15 ام منتهی به 11تیرماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 14 ام منتهی به 4 تیرماه 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 13 ام منتهی به 28خرداد 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 12 ام منتهی به 21 خرداد 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 11 ام منتهی به 14 خرداد 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 10 ام منتهی به 7 خرداد 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته 8ام منتهی به 31 اردیبهشت 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته 8ام منتهی به 24 اردیبهشت 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته7ام- منتهی به 17 اردیبهشت 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته6ام- منتهی به 10 اردیبهشت 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته 5ام منتهی به 3 اردیبهشت 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 4ام- منتهی به 27 فروردین 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 3ام منتهی به 20 فروردین 95


#گزارش هفتگی بازار سرمایه - هفته 51 سال 94


#گزارش هفتگی بازار سرمایه- هفته 50 سال 94


.